Fjeldvig.net
Fjeldvig Øl og Spadserklubb
Menu
President: Alfhild Skogsberg Epost
Sekretær: Brit Lyngstad Epost
Kasserer: Anita Eskedal Epost
Styrerep: Gitte Breiseth
Vigdis Hvitstein
Bente Solberg
Vararep Terje Ågesen
Trine Halvorsen
Revisor Willy Otterbeck
Dag Anders Wikse
Valgkomité Tørje Tørjesen
Bjørn Gundersen