Fjeldvig.net
Fjeldvig Øl og Spadserklubb
Menu
President: Alfhild Skogsberg Epost
Sekretær: Brit Lyngstad Epost
Kasserer: Anita Eskedal Epost
Styrerep: Gitte Breiseth
Kristin Hesby
Per Ottar Huseby
Vararep Jan Erik P Mo
Knut Johansen
Revisor Willy Otterbeck
Bente Solberg
Valgkomité Tørje Tørjesen
Oddvar Hamandsen